STORNO PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍH KURZŮ

 

 

Společnost Language Help, s.r.o., IČO 04584635, se sídlem K Hradišťátku 777, 252 41 Dolní Břežany, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250170/MSPH, shrnuje storno podmínky objednaných vzdělávacích kurzů.

 

Kurz je závazný pro obě strany po odsouhlasení (mailem, v sms nebo telefonicky) termínů/časů objednaného kurzu.

 

Splatnost kurzu je do dvou pracovních dnů po finálním odsouhlasení termínů výuky. Při pozdější úhradě než je splatnost kurzu agentura Language Help nemůže garantovat lektora a ani místo v kurzu.

 

V okamžiku nástupu/zahájení kurzu není možné uplatňovat nárok na vrácení kurzovného.

Uhrazením kurzu / zálohy potvrzuje zletilý student / rodič souhlas s výše uvedenými podmínkami.

Na poměrnou část ve výši 20% kurzovného při zrušení již běžícího individuálního kurzu vzniká nárok pouze v případě závažné nemoci / závažného zranění studenta. V tomto případě je potřeba sepsat žádost o zrušení kurzu a zaslat lékařskou dokumentaci na mail : info@languagehelp.cz do 7 pracovních dnů od zrušení kurzu.

 

Kurzovné ve výši 20% procent v této situaci bude zasláno klientovi na účet do 30 kalendářních dnů po obdržení této žádosti a zaslání zdravotní dokumentace.

 

V případě, že závazně objednaný kurz není zaplacený do termínu splatnosti a ani do 10 dnů po termínu splatnosti nedojde k úhradě daného kurzu bude kurz přerušený nebo předčasně ukončený. Není možné v tomto případě nárokovat žádnou část za domluvený kurz.

 

Agentura Language Help,s.r.o. si vyhrazuje možnost zrušení domluveného kurzu v případě, že klient / student nezašle požadované materiály a vstupní informace k objednanému doučování.

 

V tomto případě bude agentura informovat klienta mailem.

 

Omluvy jednotlivých hodin řeší dokument Kodex studenta.

 

U skupinových kurzů nelze požadovat náhradu výuky či finančních prostředků v případě nemoci studenta.

 

U individuálních kurzů lze standardně požadovat 2 náhrady za nemoc klienta, nejpozdější čas zaslání omluvy je 48 hodin před domluveným termínem výuky. Podmínkou je zaplacení plného předplatného v rozsahu 20 lekcí na pololetí / 4 měsíců.

 

U výuky v režimu 1/14 dnů lze požadovat 1 náhradu za pololetí. Podmínkou je nejméně 12 lekcí předplatného.

Náhradní termíny si klient domlouvá s příslušným lektorem dle oboustranných možností.

Sociální sítě

Kontakt

info@languagehelp.cz
+420 603 452 641

Provozovna / výukové prostory:

Na Vršku 242
25241 Dolní Břežany

IČO: 04584635
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 24. 11. 2015